Topluluk Kullanım Sözleşmesi

Sözleşme Konusu

İşbu Sözleşme, Topluluk'un amacını, üyelerin toplulukta izlemesi gereken kuralları, üyelerin toplulukta paylaşabilecekleri içerikleri, diğer üyelerle olan ilişkilerini, sorumluluklarını ve haklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Taraflar

Bu sözleşme ("Sözleşme"), bir yandan Digital Nomad Türkiye ( "Topluluk") ve diğer yandan bu Topluluğa kayıt olan tüm üyeler ("Üyeler") arasında akdedilmiştir. Sözleşme, Topluluk'un websiteleri ve diğer iletişim kanalları dahil olmak üzere tüm faaliyetleri için geçerlidir.

1.2.Bu Sözleşme, Topluluk üyeleri ve Topluluk Yönetimi arasında imzalanmaktadır.

1.3.Topluluk Yönetimi, Topluluk'un kurallarını belirlemekte ve Topluluk'un yönetiminde yetkilidir.

1.4.Topluluk üyeleri, Topluluk kurallarını kabul etmekte ve Topluluk'a kaydolmakla Topluluk'un düzenlemelerine uymayı kabul etmektedirler.

2. Tanımlar

İşbu Sözleşme kapsamında;

2.1."Topluluk": Digital Nomad Türkiye'nin üyelerinin bir araya geldiği online platformu ifade eder. Websitenin adı topluluk.gezerkenkazan.com

2.2."Üye": Topluluğa kaydolan ve Topluluk kurallarını kabul eden gerçek kişiyi ifade eder.

2.3."Yönetim": Topluluğun yönetim ekibini ifade eder.

2.4."İçerik": Üyeler tarafından paylaşılan her türlü yazılı, görsel ve işitsel materyali ifade eder.

2.5."Moderatör": Topluluk yönetim ekibi tarafından atanmış üye veya üyeleri ifade eder. Moderatörler, Topluluk kurallarının uygulanmasından ve Topluluk'un düzeninden sorumludur.

3. Topluluğun Amacı

3.1.Topluluğun amacı, Digital Nomad olmak isteyen veya Digital Nomad yaşam tarzını benimseyen insanların bir araya gelerek deneyimlerini, fikirlerini ve bilgilerini paylaşmalarını sağlamaktır.

3.2.Topluluk, üyelerinin Digital Nomadlık, online para kazanma, seyahat ve yaşam tarzı konularında sorular sormalarına, bilgi edinmelerine ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

3.3.Topluluk üyeleri, birbirlerine destek olmak, motivasyon vermek ve yeni arkadaşlıklar kurmak için Topluluk içinde aktif bir şekilde yer almayı hedeflemektedirler.

4. Topluluk Kuralları

Topluluğumuzda, üyeler arasında saygı, dürüstlük ve uyum içinde bir iletişim ortamı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu nedenle, aşağıdaki kuralların her birinin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir:

4.1.Topluluk kuralları, topluluğun düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde işleyişini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Topluluk üyelerinin bu kurallara uyması zorunludur.

4.2Topluluk kuralları şunları içermektedir:

4.2.1Yasalara uygunluk: Topluluk üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun davranmak zorundadır. Topluluk'ta herhangi bir yasadışı faaliyet veya içerik paylaşmak yasaktır.

4.2.2Saygı ve hoşgörü: Topluluk üyeleri, birbirine saygılı ve hoşgörülü davranmak zorundadır. Irkçı, cinsiyetçi, homofobik, transfobik veya herhangi bir ayrımcı dil kullanmak yasaktır.

4.2.3.Spam ve reklam: Topluluk'ta spam ve reklam yapmak yasaktır. Bu tür içerikler Topluluk yönetimi tarafından kaldırılacaktır.

4.2.4.İçerik kalitesi: Topluluk'ta paylaşılan içerikler, Topluluk'un amacına uygun olmalı ve diğer üyelerin faydalanabileceği bir içerik olmalıdır. Topluluk yönetimi, bu kriterleri sağlamayan içerikleri kaldırabilir.

4.2.5.Kişisel bilgi paylaşımı: Topluluk üyeleri, kişisel bilgilerini paylaşmak zorunda değillerdir. Ancak, paylaşacakları kişisel bilgilerin güvenliğini kendileri sağlamalıdır. Topluluk yönetimi, kişisel bilgilerin gizliliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2.6.İçerik telif hakkı: Topluluk'ta paylaşılan içeriklerin telif haklarına saygı gösterilmelidir. Başka kaynaklardan alınan içeriklerin kaynak belirtilmesi gerekmektedir.

4.3.Topluluk yönetimi, Topluluk kurallarına uymayan üyelerin hesaplarını askıya alabilir veya tamamen kaldırabilir. Topluluk üyeleri, kurallara uymayan bir davranışta bulundukları taktirde Topluluk yönetimi tarafından uyarılabilir veya cezalandırılabilir.

Ayrıca;

a.Üyeler diğer üyelerin kişisel bilgilerini paylaşamaz veya isteyemez.

b.Üyeler Topluluk'ta herhangi bir şekilde rahatsızlık veren, saldırgan veya ayrımcı olamazlar.

c.Topluluk'ta küfür, argo veya benzeri kaba dil kullanılamaz.

d.Topluluk'ta, başka bir kişinin fikri mülkiyet haklarına tecavüz eden içerikler paylaşılamaz.

e.Üyeler, Topluluk'un genel amacına aykırı içerikler paylaşamaz veya yasadışı faaliyetlere yönlendirici paylaşımlarda bulunamaz.

f.Topluluk'ta, başka bir üyenin fikirlerine veya paylaşımlarına saygısızlık edemez veya onları küçük düşüremez.

g.Topluluk'ta, herhangi bir üyenin kişisel verilerini toplama veya paylaşma girişiminde bulunulamaz.

h.Topluluk'ta, üyelerin birbirleriyle yardımlaşmasını engelleyici veya bölen davranışlarda bulunulamaz.

5. Kullanıcıların Yükümlülükleri

5.1.Kullanıcılar, topluluk içinde yaptıkları herhangi bir paylaşım veya yorumda, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun davranacaklarını, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceklerini taahhüt ederler.

5.2.Kullanıcılar, Topluluğumuzda başkalarının haklarını ihlal eden içerikler paylaşmayacaklarını ve ırkçı, cinsiyetçi, nefret söylemi içeren, müstehcen veya pornografik içerikler paylaşmayacaklarını kabul ederler.

5.3.Kullanıcılar, topluluk içinde yer alan diğer üyelerin haklarına saygı göstereceklerdir.

5.4.Kullanıcılar, topluluğa yükleyecekleri fotoğraf, video veya diğer materyallerin telif haklarına sahip olduklarını, ya da bu materyalleri kullanma hakkına sahip olduklarını taahhüt ederler.

5.5.Kullanıcılar, Topluluğumuzda paylaştıkları her türlü içerikten yasal olarak sorumludur.

6. Topluluk Yöneticisi Yetkileri

6.1.Topluluk Yöneticisi, topluluk içindeki üyelerin paylaşımlarını inceleme ve düzenleme hakkına sahiptir.

6.2.Topluluk Yöneticisi, üyelerin topluluk kurallarına uymaması durumunda, üyeleri topluluktan çıkarabilir.

6.3.Topluluk Yöneticisi, topluluğun genel işleyişi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahiptir.

7. İletişim Bilgileri

7.1.Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim, açıklama veya tebligat, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte belirlenen elektronik posta adresleri üzerinden yapılacaktır.

7.2.Müşteri, Sözleşme’nin imzalandığı tarihte belirttiği elektronik posta adresinde meydana gelebilecek değişiklikleri, en geç 5 (beş) gün içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir. Aksi takdirde, Müşteri’nin önceden belirttiği elektronik posta adresine yapılacak olan bildirimler geçerli olacaktır.

7.3.Taraflar arasındaki yazılı iletişim, işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda imzalanması veya onaylanması yoluyla da gerçekleştirilebilir.

8. Gizlilik

8.1.Topluluk, Kullanıcının Kişisel Verilerini ve Gizli Bilgilerini, Topluluk tarafından yürütülen işlemlerle ilgili olarak elde etmesi halinde, bu bilgileri güvenli bir şekilde saklamayı ve sadece yürütülen işlemlerle ilgili olarak kullanmayı taahhüt eder.

8.2.Topluluk, Kullanıcının Kişisel Verilerini ve Gizli Bilgilerini, mevzuatın izin verdiği hallerde yasal mercilerle paylaşabilecektir.

8.3.Topluluk, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde Kişisel Verileri işleyecektir. Topluluk, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket eder ve Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesindeki hakları KVKK’da belirtilen şekilde kullanıcılara sağlanır.

8.4.Topluluk, Kullanıcının Kişisel Verileri ile ilgili KVKK’nın 11. Maddesi’nde belirtilen hakları kullanmak istemesi halinde, Kullanıcının talebi doğrultusunda Kişisel Verileri imha etmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.

8.5.Topluluk, Kullanıcının Kişisel Verileri’nin korunmasına yönelik KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

9.1.İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.2.İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde taraflar öncelikle birbirleriyle müzakere yoluyla çözüm arayacaklardır.

9.3.Tarafların müzakereler sonucunda uyuşmazlığa ilişkin anlaşmaya varılamaması halinde, uyuşmazlık Türk Medeni Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde çözümlenecektir.

10. Sözleşmenin Kabulü

10.1.Üye, topluluğumuzu kullanmaya başladığı anda, bu Sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

10.2.Tarafımız, topluluğumuzu kullanmaya başlamadan önce bu Sözleşmeyi kabul etmenizi gerektirir.

Bu Sözleşme, üye ve Tarafımız arasında yapılmıştır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi, tarafların beyanları ile oluşur.

11. Sözleşmenin Feshi

11.1.Tarafımız, üyelerin bu Sözleşmeye uymaması veya topluluğumuzdaki diğer üyelerin haklarını ihlal etmesi durumunda, üyenin hesabını askıya alabilir veya üyeliğini iptal edebilir.

11.2.Üye, herhangi bir zamanda, neden göstermeksizin üyeliğinden çıkabilir. Bu durumda, üyenin verileri kalıcı olarak silinecektir.

12. Ödemeler

12.1.Topluluğa üyelik için belirlenen aylık ve yıllık ücretler, Stripe ödeme altyapısı aracılığıyla ödenir.

12.2.Ödemeler, kullanıcıların Stripe hesaplarına kaydedilen kredi kartı veya banka kartları kullanılarak yapılır. Topluluk, kullanıcıların ödeme bilgilerini saklamaz.

12.3.Ücretler, ödeme yapıldığı andan itibaren kullanıcının üyelik süresi boyunca geçerli olacaktır. Ödeme süresinin sonunda, üyelik yenilenebilir veya iptal edilebilir.

12.4.İptal edilen üyelikler için geri ödeme yapılmayacaktır. Ancak, Topluluk yönetimi tarafından belirlenen özel durumlarda geri ödeme yapılabilir.

12.5.Kullanıcının hesabı, ödemenin başarısız olması veya ücretin ödenmemesi durumunda askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

12.6.Kullanıcının üyeliği sona erdiğinde, hesaplarından tüm bilgileri silinecektir. Ancak, ödemelerle ilgili bilgiler saklanacak ve yasal gereksinimler doğrultusunda saklanabilir.

12.7.Topluluk yönetimi, ödeme bilgilerinin doğru ve güncel olmasından kullanıcının sorumlu olduğunu hatırlatır. Yanlış ödeme bilgileri nedeniyle oluşan sorunlardan Topluluk yönetimi sorumlu tutulamaz.

12.8.Bu madde, topluluğa üye olan herkes için geçerlidir ve bu sözleşme ile birlikte kabul edilir.

Digital Nomad Türkiye
Topluluk Yöneticisi:
Adı Soyadı:
Elektronik Posta Adresi:
Tarih: